preloader

Service Details

Virtual Office Registration

Văn Phòng Ảo

Tư vấn giải pháp văn phòng làm việc ngắn hạn và dài hạn tại Việt Nam & trong khu vực, bao gồm văn phòng ảo cho doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình giúp các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. 

  • Văn phòng ảo
  • Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến 
  • Tư vấn đầu tư trực tuyến

Đặt lịch hẹn tư vấn với chúng tôi tại đây

1

Đào tạo

2

Huấn luyện

3

Tư vấn

4

Hợp tác

Training & Coaching

Tư vấn quản trị từ xa

Các gói tư vấn quản trị doanh nghiệp và đào tạo làm việc từ xa được thiết kế bởi các chuyên gia khai vấn & cố vấn trên khắp châu Á nhằm mang tới giải pháp quản lý nhân sự trong thời kì 4.0 

  • Đào tạo trực tuyến
  • Huấn luyện trực tuyến
  • Cố vấn trực tuyến

Liên hệ chúng tôi để đặt dịch vụ đào tạo cho đội ngũ doanh nghiệp tại booking@coxplore.com

Corporate retreat & wellness retreat

Nghỉ Dưỡng

Tư vấn thiết kế các gói nghỉ dưỡng kết hợp đào tạo cho doanh nghiệp trong khu vực châu Á. Để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh toàn cầu Covid-19, chúng tôi hiện đang giới hạn các chương trình retreat trong khu vực nội địa cho nhóm nhỏ ở Việt Nam.

  • Corporate retreat
  • Wellness retreat
  • Training retreat

Liên hệ để đặt chuyến đi của bạn tại booking@coxplore.com

viTiếng Việt