preloader

DỰ ÁN X-ACADEMY - CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TRỰC TUYẾN (VIP)

Mục tiêu dự án 

X-Academy started as a remote learning service branch from CoXplore, co-curated with global instructors (coaches, trainers, consultants) focusing on core soft skills and employability skills that enable remote management. We facilitate a wide range of workshops & training sessions focusing on Working from home during the Covid-19 pandemic.

VIP – Virtual Internship Program

Hợp tác với các doanh nghiệp và các trường đại học ở Việt Nam, Singapore, Nhật Bản và Indonesia, chương trình của chúng tôi nhằm tổ chức các chương trình thực tập ảo cho sinh viên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Phương pháp tiếp cận từ xa của chúng tôi cho phép mọi người làm việc xuyên biên giới với các đối tác trên toàn cầu, từ Châu Á - Thái Bình Dương đến thị trường Bắc Âu và mở rộng sang Châu Mỹ vào năm 2022. Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành của CoXplore, làm việc từ xa sẽ trở thành một xu hướng chung trong tương lai.

Virtual Assistant Program

As a Virtual Assistant, you are expected to multitask in cross-functional remote projects within our ecosystem. Your daily role will extend throughout the department of marketing, sales, tech, administration, operations, etc. This position will be suitable for people who want to focus on overall management skills, rather than any single field specifically. This means that you will get to acquire and learn different skills and knowledge across these business functions.

Additionally, you will gain valuable hands-on experiences in planning, launching, and coordinating remote projects 100% online along with our remote team. You will also get to work with our international partners around Asia, Europe, Africa, and America

Entrepreneurship-focused program

Virtual internship program in 2021 with a strong focused on entrepreneurship, during which students will have the chance to experience setting up their own project as entrepreneurs. Find out more information tại đây.

Khu vực hoạt động chính

Vietnam | Japan | Singapore | Indonesia

Các lĩnh vực ưu tiên
Education

In Partnership with:

FPT Corp (Vietnam), Singapore Management University (Singapore), Temasek Poly (Singapore) Binus University (Indonesia), Gakushuin University (Japan)

Nếu có nhu cầu, vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi tại https://meetings.hubspot.com/huong hoặc [email protected]

To work with us, kindly send your CV to [email protected] 

X-Academy: Virtual Internship Program

  • Khách hàngAPAC universities
  • CategoryĐào tạo
  • Tags,
  • Ngày bắt đầu2020
  • Ngày kết thúc2021
viTiếng Việt