TẬN HƯỞNG CÁC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG KHẮP CHÂU Á

CHỈ VỚI 1 ỨNG DỤNG THẺ THÀNH VIÊN

Chúng tôi giúp thành viên làm việc và lịch bất cứ đâu

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1

Tải ứng dụng

Bước 2

Mua gói hộ chiếu

Bước 3

Trải nghiệm làm việc mọi nơi

Trải nghiệm làm việc bất cứ nơi đâu

Giảm chi phí so với thẻ thành viên Coworking space truyền thống

Tiết kiệm thời gian di chuyển mỗi ngày tới nơi làm việc

Tiết kiệm thời gian di chuyển mỗi ngày tới nơi làm việc

Cài đặt ứng dụng và trải nghiệm với nhiều ưu đãi